Huishoudelijk reglement

 • Men krijgt toegang tot het atelier via melding aan het onthaal en na vertoon van een persoonlijke lidkaart. Iedereen vanaf 7 jaar kan lid worden, mits het voorleggen van een geldig identiteitsbewijs.
 • In het atelier respecteert men de verantwoordelijke, het materiaal en de andere bezoekers; aanwijzingen van het personeel worden meteen opgevolgd, men stoort de andere bezoekers niet,… Kortom men gedraagt zich.
 • Er wordt gerekend met periodes van 1 uur. Reserveren is niet mogelijk.
 • Omwille van de beperkte ruimte van het atelier wordt 1 persoon per computer toegestaan, tenzij anders is afgesproken met de verantwoordelijke.
 • GSM’s moeten uitgeschakeld worden tijdens computergebruik.
 • De toegang tot het internet is gratis. Het gebruik van de scanner of cd-recorder/rewriter, afdrukken, diskettes en cd-rom’s moeten betaald worden aan het onthaal. De geldende tarieven zijn in Buurtweb aanwezig.
 • Buurtweb is enkel verantwoordelijk voor wie zich na aanmelding in Buurtweb bevindt.
 • Opzettelijk beschadigen van materiaal moet vergoed worden door betrokkene.
 • Het is niet toegelaten de eigen PC mee te brengen naar Buurtweb.
 • Onze verantwoordelijke helpt u graag op weg, maar tijdens de openingsuren van het open atelier kunnen zij niet individueel met 1 persoon bezig zijn. Zij kunnen uw werk niet voor u doen en kunnen ook geen privé-les geven. Er zijn wel Eduroms voor zelfstudie ter beschikking.
 • In Buurtweb is de voertaal Nederlands.
 • Het gebruik van scanner en cd-writer kan enkel in overleg met de verantwoordelijke.
 • In het atelier is het openen van erotische en pornografische websites en/of fotomateriaal verboden.
 • In het atelier geldt een volledig rookverbod.
 • In de omgeving van de computers wordt niet gegeten of gedronken.
 • Bij verlies wordt €2,50 aangerekend voor een nieuwe lidkaart. Bij verlies van de tweede lidkaart wordt men voor 2 weken geschorst, de derde (en eventueel volgende) lidkaart kost €5. Bij verlies van de derde (en eventueel volgende) lidkaart wordt men voor 4 weken geschorst.
 • Het illegaal downloaden van muziek, films, software, etc. is niet toegestaan in Buurtweb.
 • De persoonlijke gegevens die Buurtweb verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan enkel geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen, die deze informatie nodig hebben om de doelstellingen van het Buurtwebproject te realiseren. De informatie zal louter voor interne doeleinden worden verwerkt. Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden, noch voor commerciële doeleinden aangewend.
 • Buurtweb behoudt zich het recht om elk lid te schorsen voor bepaalde duur bij het niet naleven van het huishoudelijk reglement.

Buurtweb is een project van Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw
Verantwoordelijke uitgever: Stan De Neve
Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw
Sint-Jacobsnieuwstraat 50
9000 Gent
T 09 265 84 70
F 09 265 84 79
www.samenlevingsopbouw.be